Vilka vi är

Nedan information gäller för SportEducuation & Management i Sverige AB, 559013-2964 (fortkortas nedan med SEM) samt webbsidorna, www.ref-edu.com, www.domarutbildning.se, www.sportcom.se samt shop.domarutbildning.se

På SEM värnar vi om din personliga integritet. I denna integritetspolicy informerar vi om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar ett konto via någon av våra webbsidor, köper våra produkter eller tjänster, eller när du på annat sätt är i kontakt med oss. I den här policyn hittar du även information om vilka rättigheter du har gällande hanteringen av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy för att återspegla förändringar i vår verksamhet, på våra webbplatser eller tjänster, eller gällande lag. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (med eller utan andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, personnummer, IP-adress eller köphistorik.

Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, läsning, användning, utlämning, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, radering eller förstöring.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Bolagets VD , är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av bolaget och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Hur samlar vi in personuppgifter?

När du besöker våra webbplatser som inloggad kund, köper våra produkter eller tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss samlar vi in personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress och annan ärenderelaterad information, t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår support/kundtjänst.

Vi kan även komma att samla in och uppdatera dina adressuppgifter via tredjepartstjänster för betalningslösningar, adressuppdateringar samt uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker och andra finansiella institut.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

För att kunna hantera beställningar och köp

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande: – Leverans av en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter i samband med försenad leverans). – Identifikation och ålderskontroll – Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag. – Adresskontroll mot externa källor, t.ex. SPAR, Klarna eller liknande – Hantering av reklamations- och garantiärenden

De kategorier av personuppgifter som behandlas är: – Namn – Personnummer – Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer) – Betalinformation (t.ex. kortnummer, transaktionstidpunkt, kortinnehavare) – Betalningsformation – Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag – Orderinformation – Användaruppgifter för Mitt konto (endast medlemmar) – Din korrespondens

Laglig grund: – Fullgörande av köpeavtal. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.

Lagringstid – Tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

För att kunna administrera medlemskap och ”Mitt konto”

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande: – Ge behörighet att logga in – Säkerställa identitet och ålder – Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter – Möjligheten för dig att följa dina köp och betalningshistorik – Möjligheten för dig att spara favoriter och liknande underlättande åtgärder – Hantering av dina kundval (t.ex. din profil och dina inställningar)

De kategorier av personuppgifter som behandlas är: – Namn – Personnummer – Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer) – Användarnamn och lösenord – Orderhistorik – Betalningsinformation – Inställningar avseende din profil och dina personliga val

Laglig grund: – Fullgörande av avtal. Behandlingen är nödvändig för att skapa och administrera dina medlemssidor i enlighet med medlemsvillkoren och därigenom för att fullgöra vårt avtal med dig.

Lagringstid – Tills att du avslutar ditt konto. Om ditt medlemskap har varit inaktivt i 36 månader raderar vi ditt konto och tillhörande information, förutsatt att du inte har några skulder till oss. Med inaktivitet menar vi att du inte registrerat ett köp, ej genomfört några utbildningar eller nyttjat några av våra andra tjänster via våra webbsidor.

För att kunna hantera kundtjänstärenden

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande: – Kommunikation och besvarande av frågor till oss via telefon, mejl eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier) – Identifiering – Utredning av klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support)

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
– Namn
– Personnummer
– Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
– Användaruppgifter för Mitt konto (endast medlemmar)
– Din korrespondens
– Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål
– Tekniska uppgifter om din utrustning
– Användaruppgifter för Mitt konto

Laglig grund:
– Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringstid:
– Uppgifterna behandlas till dess att kundserviceärendet har avslutats och för en tid om 12 månader därefter i syfte att kunna ge bättre kundservice vid eventuellt förnyat ärende.

För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet samt skydd av personuppgifter i IT-system)

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:
– Uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana förpliktelser kan t.ex. avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t.ex. vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
– Namn
– Personnummer
– Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
– Din korrespondens – Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt – Användaruppgifter för Mitt konto (endast medlemmar)
– Betalningshistorik

Laglig grund:
– Rättslig förpliktelse.

Lagringstid:
– Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:
– Utreda eller förhindra bedrägerier eller andra lagöverträdelser genom t.ex. incidentrapportering i webb-butik
– Förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt ett företags användarvillkor
– Skydda och förbättra företagets IT-miljö mot angrepp och intrång

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
– Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
– Personnummer
– Data rörande enheter som kunden använder och inställningar, t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform
– Uppgifter om hur våra digitala tjänster används

Laglig grund:
– Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Lagringstid:
– Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

För att kunna hantera bokningar av tjänster (t.ex. kurser och utbildning samt service av produkter)

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:
– Mottagande av bokningar, om- och avbokningar
– Utskick av bokningsbekräftelser
– Kommunikation kring bokningen

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
– Namn
– Kontaktuppgifter (ev kontaktperson, e-post och telefonnummer)
– Ev. anteckningar du själv väljer att lämna

Laglig grund:
– Fullgörande av tjänsteavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt tjänsteavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig tjänsten.

Lagringstid
– Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:
– Kommunicera med deltagare som deltar i en tävling som arrangeras av företaget
– Kommunicera med deltagare innan och efter ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar)
– Identifiera deltagaren och kontrollera deltagarens ålder
– Utse vinnare och förmedla vinster

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
– Namn
– Personnummer eller ålder
– Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
– Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag
– Uppgifter lämnade i utvärderingar av event

Laglig grund:
– Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.

Lagringstid
– Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

För att kunna marknadsföra produkter och tjänster

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:
– Visa relevanta produktrekommendationer, ge förslag på inköpslistor, påminna om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar, spara shoppinglistor för att förenkla framtida köp eller liknande åtgärder förenklar din köpupplevelse
– Skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation samt via post, inklusive erbjudanden från eventuella samarbetspartners till befintliga kunder
– Utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
– Namn
– Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
– Ålder
– Bostadsort
– Uppgifter om genomförda köp
– Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)

Laglig grund:
– Fullgörande av avtal för kunder med Mitt konto
– Intresseavvägning för mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplatser

Lagringstid
– För fullgörande av avtal: Tills att du avslutar ditt konto.
– För intresseavvägning: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen för du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

För att komma i kontakt med vår support kan vi komma att använda oss av kontaktformulär. I förekommande fall samlar vi in uppgift om ditt namn, ärende och din e-post adress. Detta är uppgifter vi behöver för att kunna ge dig bästa möjliga service. De uppgifter vi samlar in sparas tills dess ärendet är avslutat, dock som längst i 36 månader.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layout-val gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Vilka vi delar dina data med

Vi delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av personuppgiftsbiträden som hjälper oss med marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar, t.ex. speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar eller allmänna varutransporter. Dessa företag styr själva hur informationen ska behandlas i enlighet med sina integritetspolicys.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål i denna integritetspolicy.

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Utöver vad som redan redogjorts för kan kommentarer från besökare komma att kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Ytterligare information

Hur vi skyddar din information

Vi vidtar nödvändiga legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från att manipuleras, gå förlorade eller förstöras eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Vi uppdaterar kontinuerligt våra säkerhetslösningar för att minimera risken för dataläckage. Vid upptäckt av dataläckage kommer de som drabbats att kontaktas av SEM senast inom 24 timmar från upptäckt.

Sociala medier

För närvarande kan du följa oss via olika sociala medier, bland annat Facebook och Instagram. På dessa konton ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som vi själva publicerar eller kan påverka publiceringen av.

Dina rättigheter

I enlighet med GDPR har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter.

Tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag) Du har rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig. Önskar du ett registerutdrag kontaktar du oss på support@sportcom.se

Vi besvarar din förfrågan utan onödigt dröjsmål och som senast inom en månad.

Rättelse av personuppgifter Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du har själv möjlighet att logga in på ”Mitt konto” och rätta felaktiga uppgifter, alternativt kontakta vår kundtjänst.

Radering av dina personuppgifter Du kan begära radering av dina personuppgifter, under förutsättning att vi inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler.

Begränsning av behandling Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Det innebär att du har rätt att säga nej till nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick från oss. Om du invänder mot marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Dataportabilitet: Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Om du har frågor kopplat till dataskydd och integritet eller anser att vi hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid kontakta oss via support@sportcom.se

Tillsynsmyndighet

Den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är ansvarig för tillsyn enligt gällande dataskyddslagstiftning.